Pregària de Sant Francesc d'Assís
El 4 d'octubre se celebra l'onomàstica de Sant Francesc d'Assís.
Davant de la convulsió que vivim, tanquem els ulls i mirem què fem nosaltres, com actuem, com parlem, com mirem el nostre entorn...
PREGÀRIA DE SANT FRANCESC (1182-1226)
 
Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau!
Que on hi hagi odi, hi posi amor.
On hi hagi ofenses, hi posi perdó.
On hi hagi discòrdia, hi posi veritat.
On hi hagi dubte, hi posi fe.
On hi hagi desesperació, hi posi esperança.
On hi hagi tristesa, hi posi joia.
 
Mestre, feu que jo vulgui més aviat consolar, que no pas ser consolat;
comprendre, més que no pas ser comprès;
estimar, més que no pas ser estimat.
 
Perquè és donant-nos que obtenim,
és oblidant-nos que ens trobem,
és perdonant que som perdonats,
és morint que ressuscitem a la vida eterna.
 
                         Sant Francesc d'Assís
PROMOCIÓ DEL BATXILLERAT
INSTAL·LACIONS
GALERIA DE FOTOS
ALÈXIA
BLOGS