New English Project

NEP

Batxillerat Dual

Logo Academica Internacional Studies

Els alumnes de l’Escola tenen la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual. Creat i desenvolupat per Academica Corporation, el Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la pròpia del país i l’American High School Diploma.

Quan acaben els seus estudis, els alumnes del Diploma Dual aconsegueixen exactament la mateixa titulació que els estudiants dels Estats Units en acabar el High School, que està reconeguda en tots els estats i a totes les universitats del món.

Juntament amb la millora notable de l’anglès, el Diploma Dual proporciona als alumnes un grau molt alt d’autonomia personal i una gran facilitat en l’ús de les noves tecnologies.

El Batxillerat Dual es cursa telemàticament fora de l’horari escolar, però l’Escola ofereix un espai, una tarda a la setmana, perquè els alumnes puguin treballar i resoldre dubtes amb el tutor que fa el seguiment d’aquest projecte des del Centre.