Projectes de

L'escola

Robòtica

La robòtica s’està imposant com a competència fonamental de les noves generacions. La robòtica implica la comprensió i l’ús de la tecnologia, la programació informàtica, la mecànica i fins i tot el disseny.

En un món cada cop més tecnològic, totes les competències que els alumnes adquireixen en aquest camp els seran de gran ajuda en un futur proper.

A l’escola fem robòtica com a assignatura i també oferim robòtica amb codi i programació com a activitat extraescolar. A través de l’empresa especialitzada Codelearn els alumnes aprenen els fonaments del codi i la programació així com de la robòtica i la mecànica.

L’Escola ha introduït la robòtica dins el currículum de la matèria de tecnologia. La robòtica com a eina educativa entrena les següents competències:

  • Les lògico-matemàtiques, com tot sistema de programació.
  • L’autonomia personal i la capacitat d’auto organitzar-se i d’anàlisi.
  • La capacitat de buscar informació.
  • Les habilitats socials i de treball en equip.
  • La capacitat per resoldre problemes.
  • La creativitat.

L’Escola participa en la First Lego League i celebra el dia de la robòtica.