Instal·lacions i

Equipaments

Instal·lacions

L’Escola es compon d'El Petit Estel, on s’hi cursa Llar d’Infants i Educació Infantil, i l'Escola Nova, on s’hi imparteix Primària, Secundària i Batxillerat. Les aules estan equipades amb les últimes tecnologies: ordinador d’aula amb connexió a internet, pissarres digitals i canons projectors.

L’Escola gaudeix d’una piscina pròpia inaugurada el curs 2009-10 juntament amb el nou menjador de La Nova. També destaquem l’ampliació de la nau de Primària de l'Escola; una planta pis de més de 1.000 m2 amb totes les aules noves, inaugurada el curs 2012-13. Al mateix temps destaquem els laboratoris, dues aules d’informàtica, l’aula de tecnologia, de visual i plàstica, dues aules de música, la biblioteca i fins i tot un hort.

Nova Llar d'Infants i Infantil