Consell Escolar

Renovació del Consell Escolar 2023

Benvolgudes famílies,

El CONSELL ESCOLAR és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres, en el que estan representats els diferents estaments de l’escola: director, titular, professors, alumnes, pares i personal d’administració i serveis.

Enguany, procedirem a renovar parcialment el CONSELL ESCOLAR del centre. Es renova la meitat dels membres del sector del professorat, pares i mares i alumnat.

A continuació, us indiquem el calendari que anirem seguint fins a finalitzar amb la constitució del nou CONSELL ESCOLAR:

07.11.23 - Es publicarà al taulell d’anuncis del centre i a la pàgina Web, el calendari del procés electoral.

Del 08.11.23 AL 10.11.23 - Es publicarà el taulell d’anuncis del centre el cens (la relació de membres de la comunitat educativa que podran ser electors i elegits). Es important comprovar que figurin en el cens, ja que en cas contrari durant aquests dies podran fer les reclamacions oportunes.

Del 13.11.23 al 16.11.23 - És el termini per a la presentació de candidatures, és a dir, de tots aquells que vulguin presentar-se per formar part del CONSELL ESCOLAR. A la Secretaria del C. Puig Novell 33 us donarem la butlleta per presentar-vos com a candidats.

17.11.23 - Es publicarà el CENS definitiu i la relació de candidats de cada sector.

22.11.23 - Celebració de l’acte electoral del professorat i alumnat.

24.11.23 - Celebració de l’acte electoral del pares/mares/tutors (de 9 a 17 hores).

Esperem la seva participació en la renovació parcial del CONSELL ESCOLAR, donada la importància que aquest té pel Centre i ens posem a la seva disposició per a resoldre tots aquells interrogants que poguessin tenir sobre aquest procés.

Cordialment